Chào mừng Quý Bạn đến với  
     
  LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ĐỨC  
     
  Trang Web hiện không hoạt động trong một thời gian ngắn để sửa chữa.  
     
  Xin Quý Bạn trở lại với chúng tôi trong thời gian tới.  
     
Kính chúc bình an trong tình yêu của Thiên Chúa
     
eMail: info@ldcg.de