Print this page

Laudato si - Hãy ngợi khen Chúa - Hình ảnh Đại Hội Công Giáo kỳ thứ 41 - Aschaffenburg, Đức Quốc

Laudato si - Hãy ngợi khen Chúa - Hình ảnh Đại Hội Công Giáo kỳ thứ 41 - Aschaffenburg, Đức Quốc

Hình ảnh Đại Hội Công Giáo kỳ thứ 41 tại Aschaffenburg với chủ đề Laudato si - Hãy ngợi khen Chúa

DHCG 2017 0114(1)

Read 1879 times

Last modified on Sonntag, 25/02/2018