Biểu tình tại Geneva

Mô tả

biểu tình phản đối chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo, và Luật An ninh Mạng tại trụ sở tòa nhà LHQ (Palas des Nations)

Location information

Place des Nations Avenue de la Paix 14, 1202 Genève, Genève, Schweiz

Quốc gia
Schweiz
Tiểu bang
Genève
Thành phố
1202 Genève
Đường phố
Avenue de la Paix 14
Lên đầu trang